top of page
55129069-7ef4-4832-bfbc-a1ea7af8d360.JPG

Wonen met autisme
- een ouderinitiatief

Woondroom Veldhoven is het initiatief van ouders van (jong)volwassenen met een vorm van autisme.

Wij willen gezamenlijk een veilige en fijne woonplek voor onze jongeren realiseren, waarbij hen tevens de ondersteuning wordt geboden die ieder nodig heeft.

Het is de ''Droom'' van onze jongeren om een geborgen eigen ‘thuis’ te creëren.

Onze droom...
Een eigen stek

Deze prachtige overkapping hebben we voor de bewoners  kunnen realiseren met de financiele ondersteuning van de Stichting Borro en Rotary Veldhoven. En de samenbouw is gedaan door Van Den Boogaard Montage en Timmerwerken

logo.v1.jpg

Onze visie...
Zelfstandig maar begeleid

Stichting Woondroom Veldhoven (Woondroom) is gericht op het creëren en in stand houden van een veilige en geborgen woonomgeving voor jongvolwassenen met vorm van autisme en een normale begaafdheid, waarin onze bewoners zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen, met de ondersteuning en begeleiding die zij nodig hebben.

 

Woondroom is georganiseerd als een stichting waarin het bestuur wordt gevormd door de ouders van de bewoners. Deze stichting wordt gefinancierd vanuit de PGB’s van de bewoners (zowel WLZ als WMO).

 

Wij vinden dat nabijheid essentieel is voor onze bewoners. Daarom bieden wij 24 uur per dag ondersteuning en zorg, zowel gepland als ongepland. Onze bewoners weten dat er altijd iemand beschikbaar is om hen te helpen wanneer zij dat nodig hebben, en dat zij zich veilig en geborgen kunnen voelen in hun eigen thuisomgeving. Hierin wordt Woondroom bijgestaan door een team van professionals van WoondroomZorg.

 

Vanuit de driehoek bewoner - ouders - persoonlijk begeleider wordt zorg op maat geleverd zodat onze bewoners zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen.

 

Bij Woondroom zijn alle ouders actief betrokken bij de ontwikkeling en zorg voor hun kinderen, door middel van bestuursvergaderingen, ouderbijeenkomsten en diverse commissies.

 

Wij streven naar een inclusieve gemeenschap waarin onze bewoners kunnen deelnemen aan de samenleving op hun eigen manier en in hun eigen tempo.

Onze methode...
Een ouderinitiatief

Naast deze professionele ondersteuning blijft de betrokkenheid van de ouders/verzorgers en overige betrokken instanties van groot belang bij de verdere realisatie van deze woonvorm. Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij zich steeds in blijven zetten om deze droom te realiseren. Hierbij kun je denken aan geregeld overleg, bestuurstaken en commissies op allerlei gebied. Alle ouders dragen dus gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele project!

 

IMG-20230611-WA0006.jpg
De appartementen

Er zijn 9 appartementen. 8 voor bewoners en een appartement dat als gezamenlijke ruimte gebruikt kan worden. Hier is ook het kantoor van de begeleiding.

1688810299030-01.jpeg
Het 'GA'

Zo noemen onze bewoners het gemeenschappelijke appartement, waar ze samen kunnen komen om te eten, spelletjes te spelen of gezelligheid op te zoeken.

1689185211744-01.jpeg
24 uur begeleiding

Woondroom richt op zo veel mogelijk zelfstandigheid van bewoners. Toch is er 24 uur per dag iemand bereikbaar en kan je begeleidings-momenten inbouwen

bottom of page