top of page

Aanmelden

Er is soms ruimte voor nieuwe bewoners.

Bent u geïnteresseerd, dan vragen wij u om onderstaande procedure door te lezen.
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Bij Woondroom Veldhoven kunnen we mensen op de belangstellendenlijst plaatsen.

Hieronder de aanmeldprocedure:

1) Kennismaking:

Als je geïnteresseerd bent, kun je via het kopje ‘contact’ een mail naar ons sturen. Daarin kun je wat over jezelf / je kind vertellen. Via de mail zal het eerste contact plaatsvinden. Op basis daarvan beslissen we of we denken dat Woondroom Veldhoven een geschikte plek is voor jullie.

 • Indien dat positief is, kunnen we een afspraak maken om een keer te (video)bellen met kandidaat ouders om nader kennis te maken. Dit gesprek vindt plaats met twee ouders van Woondroom Veldhoven. We vragen een aantal gegevens en jullie kunt ons vragen stellen. Als we van beide kanten denken dat Woondroom een geschikte plek is, dan plaatsen we je op de lijst met belangstellenden.
   

 • Als er bij ons op korte termijn een appartement vrijkomt, nodigen we een aantal kandidaat bewoners met hun ouders uit voor een ‘speeddate’. Dit is een gesprek van ongeveer 45 minuten, met twee Woondroom-ouders en de coördinator van Woondroom Veldhoven. Dit gesprek vindt plaatst bij Woondroom, in het gezamenlijk appartement. Je kunt dan meteen zien hoe mooi onze appartementen eruit zien! Dit gesprek is weer een stap verder om te zien of er een match is en nog wat meer informatie te geven.
   

 • Na de speeddates hoor je zo snel mogelijk of er een intake komt. Als dit zo is, dan vragen we de ouders om een geschikte indicatie te regelen.
   

2) Intake

 • Bij mogelijke match vragen we om zo snel mogelijk dossiergegevens naar de coördinator te sturen. Hierbij zijn vooral van belang: diagnose(s), hulpverlenings- en behandelgeschiedenis.

 • Er komt een tweede kennismakingsgesprek met de ouders van de kandidaat-bewoner en een groepje Woondroom-ouders.
   

 • De coördinator maakt afspraken met betrokken hulpverlener, bewoner en ouders om begeleidingsbehoefte in kaart te brengen.
   

 • Bij groen licht vanuit oudergroep en de coördinator kan toekomstige Persoonlijk Begeleider al in gesprek gaan om een specifiek begeleidingsplan te maken met daaraan gekoppelde begeleidingsafspraken.
   

3) Intrek

 • Nadat definitief is dat de bewoner komt wonen worden er afspraken gemaakt over het tekenen van de overeenkomsten en het moment van sleuteloverdracht.

bottom of page