top of page

Wat betekent het om ouder te zijn in een ouderinitiatief?

Woondroom Veldhoven is een ouderintiatief. Zoals de naam al aangeeft spelen daarin de ouders een zeer belangrijke rol. Hieronder wordt kort uitgelegd wat dat betekent voor de ouders.

Mocht je nog vragen hebben of extra informatie willen ontvangen neem dan contact met ons op.

Werken in de driehoek

Een zeer belangrijk aspect van de begeleiding van de bewoners bij Woondroom is dat er zeer actief wordt samengewerkt vanuit de driehoek. De driehoek tussen bewoner, ouders en begeleiding.

Bestuur

Woondroom wordt gedragen door de actieve inzet van de ouders. De groep ouders is ook het besturend orgaan van de stichting. Dit betekent dat er per bewoner altijd een van de ouders in het bestuur zal plaatsnemen. Van alle ouders wordt daarnaast een actieve rol verwacht in de diverse commissies en werkgroepen.

5.png
Comissies & Werkgroepen

Binnen de oudergroep zijn er diverse commissies die zich bezig houden met diverse onderwerpen rondom het wooninitiatief.  Dit kunnen praktische zaken m.b.t. het wonen zelf zijn (huis & tuin) maar ook zaken over wet- en regelgeving en belangenorganisaties. Van alle ouders wordt een actieve inzet verwacht in een of meerdere werkgroepen.

6.png
Financiering

De woonlasten worden door de bewoners zelf opgebracht door middel van een salaris of uitkering. De huur van ieder appartement valt onder de individuele huursubsidiegrens.

 

De zorg wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Belangrijk is dat Woondroom werkt vanuit het collectiviteitsprincipe.

 

7.png

Een interview met een van de ouders:

Waarom hebben jullie als ouders gekozen voor Woondroom Veldhoven?


Het feit dat Woondroom Veldhoven een ouderinitiatief is was voor ons een motivatie om contact op te nemen. Wij hebben (meestal) een mening en weten als geen ander wat onze dochter nodig heeft.


In een ouderinitiatief kunnen we actief meepraten, meebeslissen en zijn we “dichtbij” onze dochter. Mijn man heeft een eigen bedrijf en kan zijn tijd zelf indelen en ik werk parttime, dus we hebben beiden tijd om ons in te zetten.

Waarom kiezen jullie voor “beschermd” wonen en niet voor een lichtere vorm van begeleiding bij het wonen?


Onze dochter had al eerder in een Begeleid wonen-project gewoond, maar was daar vastgelopen. Er waren te weinig uren voor begeleiding waardoor ze nog teveel op zichzelf aangewezen was. Onze dochter is toen met hulp van de generalist van WIJ-Eindhoven gaan zoeken naar een andere vorm van wonen waarbij ze dagelijks een beroep kan doen op geplande én ongeplande zorg. Daarnaast wilde ze ook erg graag een appartement waar ze alles voor zichzelf had; eigen keuken(tje), een
aparte slaapkamer, een eigen badkamer en een eigen voordeur. Ook heeft ze een hulphond die natuurlijk ook welkom moest zijn.

 

Wat zijn wat jullie betreft de voor- en nadelen van het participeren in een ouderinitiatief?

 

Zoals ik al eerder zei; Meepraten en meebeslissen is voor ons belangrijk. De zorg voor onze dochter is haar hele leven al Maatwerk; ze paste zelden in een bestaand aanbod van hulpverlening. Overal moesten we als ouders knokken om aanpassingen te zoeken voor die bestaande hulpverlening.


Binnen Woondroom Veldhoven staan we zij aan zij met de begeleiding in de zorg voor onze kinderen. Die driehoek is erg belangrijk; intensiever contact met begeleiding (en dochter) als het nodig is, op een lager pitje als dat kan. We bemoeien ons niet meer met alles, maar zijn op de hoogte van de hoofdlijnen. Dat evenwicht tussen “betrokken zijn”, maar niet meer “alles hoeven te regelen” is erg fijn. Het logisch gevolg van die betrokkenheid is dat we er natuurlijk tijd voor moeten vrijmaken. De
ene week meer dan de andere, maar het meedoen in werkgroepen, de ouderavonden, overleg met begeleiding, werken in de tuin, etc. kost gewoon tijd. Dat moet je niet alléén maar zien als “moeten”, anders zou je dat alleen maar als druk gaan ervaren. Dat moet je alleen doen als je daar de meerwaarde van inziet en écht gaat voor een ouderinitiatief. Het vraagt ook tijd en moeite om goed te communiceren met alle andere ouders. Dat is soms ook wel een uitdaging met al die meningen
aan één tafel . Maar het is fijn om met een groep mensen een gezamenlijk doel te hebben; namelijk de beste zorg voor onze kinderen!

Lijkt dit iets voor jou?

Vind hier meer informatie over de aanmeldprocedure bij Woondroom

bottom of page